Mąki standardowe

Mąki standardowe

Podstawowymi produktami przemiału zbóż są mąki. Mąki można podzielić ze względu na zboże z którego zostały wyprodukowane, ale również ze względu na przeznaczenie - do użytku domowego i przetwórstwa przemysłowego: do produkcji pieczywa, wyrobów cukierniczych, makaronów.