Kontakt


Gdańskie Młyny – Sp. z o.o.

Ul. Na Ostrowiu 1, 80-873 Gdańsk
tel.: + (48 58) 763 49 96
fax: + (48 58) 762 95 75
email: sekretariat@gdanskiemlyny.pl
www.gdanskiemlyny.pl

 

NIP: 583-00-12-118; Kapitał zakładowy: 15 064 500 zł
KRS: 0000181140; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS

 

 

 

 

Biuro Obsługi Klienta
Tel.: + (48 58) 763 49 98/99
Fax.: + (48 58) 763 43 54
zamowienia@gdanskiemlyny.pl
   
Dział Sprzedaży
Woj. pomorskie
Małgorzata Cybulska
mobile: + (48) 605 353 177
mcybulska@gdanskiemlyny.pl

 

Woj. warmińsko-mazurskie 
tel.: + (48 58) 763 49 98
zamowienia@gdanskiemlyny.pl
dradziwanowska@gdanskiemlyny.pl 

 

Polska zach.-pomorska –
Dariusz Wojasiński
mobile: + (48) 609 060 657
dwojasinski@gdanskiemlyny.pl

Produkty paczkowane - 
Justyna Jaworska-Kłos
mobile: + (48) 609 838 884
jklos@gdanskiemlyny.pl
 
Dział Zbóż
Joanna Glenc

mobile: + (48) 691 357 978
jglenc@gdanskiemlyny.pl

Krzysztof Wolter
mobile: + (48) 603 690 557
kwolter@gdanskiemlyny.pl
 

Usługi przeładunkowe - Elewator 3/4
Tel./fax: + (48 58) 343 03 85
elewator3-4@gdanskiemlyny.pl